Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την AtWeb επεκτείνονται σε όλο το φάσμα του web design και internet business.

Εκτιμώντας οι ίδιοι τις ανάγκες των πελατών μας ή κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας η AtWeb μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω άξονες υπηρεσιών :
  • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
  • WEB DESIGN
  • WEB HOSTING
  • MULTIMEDIA CD’S
  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
  • ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (Η AtWeb είναι επίσημος καταχωρητής από τη ΕΕΕΤ)

Web Design

Η παρουσίαση μιας εταιρίας στο διαδίκτυο διαφέρει αρκετά από την παρουσίαση μέσω ενός απλού διαφημιστικού εντύπου. Αυτό οφείλεται στην δυνατότητα που παρέχεται στον πελάτη-χρήστη να αλληλεπιδράσει με τη ιστοσελίδα, να επιλέξει αυτός την πληροφορία που θα δει και να την αξιολογήσει. Έτσι η κατασκευή μιας ιστοσελίδας θα πρέπει να καλύπτει τόσο τις διαφημιστικές όσο και τις πληροφοριακές ανάγκες της εταιρίας.

Παράλληλα όμως θα πρέπει να αποτελεί ένα άρρηκτα δομημένο σύνολο ώστε να μπορεί κάποιος να περιηγηθεί σε αυτό εύκολα (φιλικό προς το χρήστη) και γρήγορα (χωρίς αναμονή). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε την σημαντικότητα και την αναγκαιότητα της επιχειρηματικής Διαδικτυακής παρουσίας σας στην νέα αγορά του Internet, με αποτέλεσμα την δυνατότητα σκιαγράφησης του προφίλ των επισκεπτών της σελίδας σας.

H AtWeb, στον σχεδιασμό ιστοσελίδων έχει ως κύριο άξονά της, την σχεδίαση, ενός φιλικού για τον χρήστη περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας «λογισμικό» υψηλής τεχνολογίας. Μέσα από την διαφορετικότητα των αναγκών/στόχων, της κάθε επιχείρησης, η AtWeb ακολουθεί την σύγχρονη επιχειρηματική τάση, που θέτει ως επιτυχημένο site, το site που ικανοποιεί τον παρουσιαζόμενο και τον επισκέπτη.

Ενστερνιζόμενοι λοιπόν τα χαρακτηριστικά που σηματοδοτεί η σύγχρονη τάση στον επιχειρηματικό Διαδικτυακό χώρο, εστιάζουμε στην άμεση συνεργασία μας, αφιερώνοντας ένα σημαντικό αριθμό ωρών στην συνεργασία με την επιχείρησή σας, ώστε να επιτευχθεί η σχεδίαση ενός site, το οποίο θα ικανοποιεί, τις εξειδικευμένες ανάγκες σας, και τους πελάτες σας.

Web Hosting

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία για κράτηση ονόματος της εταιρείας σας, με την κατασκευή virtual server http://www.yourcompany.gr ή http://www.yourcompany.com, δίδοντας email της μορφής name@yourcompany.gr

Η AtWeb, σας παρέχει την δυνατότητα υποβολής αίτησης καταχώρησης της εταιρία σας σε 700.000 Διεθνείς και Ελληνικές μηχανές αναζήτησης και καταχωρητές συνδέσεων ιστοσελίδων, οι οποίες σας παρέχουν την δυνατότητα προβολής σας, σε οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου που αναζητεί θέμα σχετικό με το αντικείμενο που δραστηριοποιείται η εταιρία σας.

Στοχεύοντας λοιπόν στην διαμόρφωση μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής στρατηγικής στο Διαδίκτυο, η AtWeb σας προσφέρει την τακτική ανάλυση της κίνησης της ιστοσελίδας σας. Με αποτέλεσμα να έχετε μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το πότε, από που και σε ποια σελίδα, επικεντρώθηκε ο κάθε επισκέπτης σας.

Η AtWeb αντιλαμβανόμενη την ανάγκη της 24ωρης παρουσίας σας στο Διαδίκτυο, υιοθετεί την πολιτική του :

  • εφεδρικού server στο δίκτυό της (για την συνεχή παρουσία σας στο Internet).
  • back up των σελίδων σας (για την συνεχή ενημέρωση της σελίδας σας).

Διαφημιστική Προβολή

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα λειτουργίας του διαδικτύου, η τάση η οποία επικρατεί είναι ότι η κατασκευή ιστοσελίδων και η φιλοξενία τους σε μια περιοχή του διαδικτύου είναι μια καλή αρχή αλλά δεν είναι αρκετή για να προσελκύσει επισκέπτες.

Η Atweb ενστερνιζόμενη την σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα του Διαδικτύου παρέχει στους πελάτες της, την δυνατότητα διαφημιστικής προώθησης των ιστοσελίδων τους (site), μέσω των παρακάτω εναλλακτικών μεθόδων :

Search Εngines Submission (Εύρεση Μηχανών Αναζήτησης)
Η Atweb σας παρέχει την δυνατότητα να καταχωρηθεί η εταιρία σας σε 4.000 Διεθνείς και Ελληνικές μηχανές αναζήτησης, οι οποίες προβάλουν την επιχείρησή σας σε οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου, που αναζητεί θέμα σχετικό με το αντικείμενο που δραστηριοποιείται η εταιρία σας.

Διαφήμιση σε μεγάλες σελίδες και portals
Η Atweb σας δίνει την δυνατότητα να καταχωρηθεί η ιστοσελίδα σας, στα μεγάλα και γνωστά Ελληνικά portals, τα οποία επισκέπτονται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Σχεδιασμός Βanners
Η Atweb αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την δημιουργία διαφημιστικού χώρου(banner).
Πρόγραμμα Αμοιβαίας Ανταλλαγής Διαφημιστικών Χώρων
H υπηρεσία που σας παρέχει η Atweb με το πρόγραμμα Αμοιβαίας Ανταλλαγής, σας δίδει την δυνατότητα της αμφίδρομης διαφήμισης (μέσω banner) με εταιρίες της δικής σας επιλογής.

Σχεδιασμός – Δημιουργία λογοτύπων
Η Atweb αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας σας, την κατασκευή ψηφιακών λογότυπων.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

H AtWeb αντιλαμβανόμενη την νέα επιχειρηματική αγορά που δημιουργείται από την επαγγελματική χρήση του Διαδικτύου, αλλά και γενικότερα από τις απαιτήσεις που παρουσιάζονται σε μια εταιρία με την «επιβεβλημένη» χρήση της πληροφορικής, σας παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών καλύπτοντας τις επιχειρηματικές ανάγκες της εταιρίας σας.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πληροφορική και το Διαδίκτυο αποτελούν τα σύγχρονα «εργαλεία» για την κάθε επιχείρηση, με κύριο στόχο την κάλυψη των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών αναγκών και στόχων της, καθώς και την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της.

Η AtWeb μπορεί να αποτελέσει την λύση του εξωτερικού συνεργάτη της εταιρίας σας, σε θέματα Πληροφορικής και Διαδικτύου. Επίσης μέσα από ένα σύνολο εξειδικευμένων υπηρεσιών η AtWeb έχει ως στόχο την ανεύρεση της βέλτιστης λύσης, για την επιχείρησή σας σε συνδυασμό με τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρίας σας, και τον προϋπολογισμό για την κάλυψη αυτών.